Διαβουλεύσεις

«Δημόσια διαβούλευση για την Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κοινότητα Αρκαλοχωρίου και στην Κοινότητα Καστελλίου»
0 σχόλια 8 Μαρτίου 2021
Δημόσια διαβούλευση με θέμα : " Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κοινότητα Αρκαλοχωρίου και στην Κοινότητα Καστελλίου»."
Διαβούλευση προσχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Κρήτης)
0 σχόλια 29 Μαΐου 2023
Ανακοινώνεται η έναρξη της διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας (2η Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) Έναρξη Διαβούλευσης: 5η Μαΐου 2023. Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους…
Δημόσια διαβούλευση – Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας
0 σχόλια 13 Ιουλίου 2021
Δείτε την 05/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: “Έγκριση Σχεδιασμού Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής για υποβολή…
0 σχόλια 18 Φεβρουαρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: "Έγκριση Σχεδιασμού Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής για υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’, Άξονας Προτεραιότητας ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’ με τίτλο: ‘‘Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας’’.