Ερωτηματολόγια

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν έναν τρόπο να συμβάλετε στη διαμόρφωση των αποφάσεων της τοπικής μας αυτοδιοίκησης.

Με τη συμμετοχή σας, βοηθάτε στη δημιουργία πολιτικών που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας.

Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Μινώα Πεδιάδας
0 σχόλια
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται όπως συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Υπό το πρίσμα αυτό,…