Διαβουλεύσεις

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες θεματικές διαβουλεύσεις και συμμετέχετε στις συζητήσεις που επηρεάζουν την τοπική μας κοινότητα.

Ενημερωθείτε για τις απόψεις των συμπολιτών σας και κοινοποιήστε τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για βελτίωση.

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας για να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.