Προτάσεις

Προσθήκη νέας Πρότασης
Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
0 σχόλια 13 Ιανουαρίου 2021
Τη χρηματοδότηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με το ποσό των 39.680,00€, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μινώα Πεδιάδας», αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, σε συνέχεια σχετικής πρότασης, που υπέβαλε η Διοίκηση του Δήμου. Στο…
100%
3 Υπογραφές Χρειάζονται 3 Υπογραφές