Διαβούλευση

Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων

11 Ιανουαρίου 2024
1
Ημ. Έναρξης: 11/01/2024
Ημ. Λήξης: 18/01/2024

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαβούλευσης του σχεδίου Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων.

Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου μέσω της παρούσας πλατφόρμας έως την Πέμπτη 18-01-2024.

Για να ενημερωθείτε για τον Κανονισμό κάντε λήψη του σχετικού αρχείου που βρίσκεται δεξιά με τίτλο “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΣ” από τα “ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ”.

Παρακάτω υποβάλλετε τα Σχόλια ή τις Προτάσεις σας.

 

Σχόλια/Προτάσεις (1)

Πείτε μας την γνώμη σας

ΜΑΡΙΑ  ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΙτηλ 6976471830Ικανοποίηση γεννά η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να θέσει αμέσως σε διαβούλευση το σχέδιο για τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.Αποτελεί δείγμα συμμετοχικής λειτουργίας που επιτάσσεται από τις ανάγκες των καιρών μας,Η διαβούλευση και η λογοδοσία που θεσπίζονται αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας.Στα επί μέρους άρθρα τολμώ κάποιες προτάσεις με επιφύλαξη γιατί δεν γνωρίζω όλο τον κανονισμό ή εάν προβλέπονται από άλλες διατάξειςΆρθρο 3 παρ 5 Πως γνωστοποιούνται οι εισηγήσεις?Άρθρο 3 παρ 10 Με ποια διαδικασία και σε ποια προθεσμία προσκαλείται ο πρόεδρος?Σε περίπτωση μη πρόσκλησης,η σχετική απόφαση πάσχει από ακυρότητα?Κατάθεση προτάσεων πολιτών επιτρέπεται?Δυνατότητα έκδοσης ψηφισμάτων προβλέπεται?Άρθρο5 Μήπως για αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου η διαβούλευση να είναι υποχρεωτική?Άρθρο10 Οι δημοτικές παρατάξεις και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα ερωτήσεων?Επουσιώδεις ίσως ,αλλά στα πλαίσια της διαβούλευσης .