Προφίλ

Διαβουλεύσεις (3)

Δημόσια διαβούλευση – Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας
0
13 Ιουλίου 2021
Δημοσιευμένο
Δείτε την 05/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας άρδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
«Δημόσια διαβούλευση για την Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κοινότητα Αρκαλοχωρίου και στην Κοινότητα Καστελλίου»
0
8 Μαρτίου 2021
Δημοσιευμένο
Δημόσια διαβούλευση με θέμα : " Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κοινότητα Αρκαλοχωρίου και στην Κοινότητα Καστελλίου»."

Προτάσεις (1)

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
0
13 Ιανουαρίου 2021
Δημοσιευμένο
Τη χρηματοδότηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με το ποσό των 39.680,00€, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου…

Προυπολογισμός (0)