Σε ποια σημεία θεωρείται ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν υποδομές για τη φόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της πόλης; (Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τα παρακάτω σημεία εγκατάστασης υποδομών)
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14 Ιανουαρίου 2022