Σχόλια, απόψεις & παρατηρήσεις σας, σχετικά με την χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος (Παρακαλώ σημειώστε τις δικές σας απόψεις – παρατηρήσεις, καθώς και τα σχόλια σας, σχετικά με τη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο δήμο μας).
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14 Ιανουαρίου 2022