Παρακαλούμε συμπληρώστε προτεινόμενα κατά την γνώμη σας σημεία για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο δήμο μας, αναγράφοντας οδό και αριθμό ή τοπόσημο.
Κατηγορία: Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14 Ιανουαρίου 2022