Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: “Έγκριση Σχεδιασμού Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής για υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’, Άξονας Προτεραιότητας ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’ με τίτλο: ‘‘Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας’’.

18 Φεβρουαρίου 2021
0

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: “Έγκριση Σχεδιασμού Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής για υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’, Άξονας Προτεραιότητας ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’’ με τίτλο: ‘‘Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας’’.

Σχόλια/Προτάσεις (0)

Πείτε μας την γνώμη σας