Διαβούλευση

Διαβούλευση προσχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Κρήτης)

29 Μαΐου 2023
0
Ημ. Έναρξης: 05/05/2023
Ημ. Λήξης: 05/11/2023

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας (2η Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) Έναρξη Διαβούλευσης: 5η Μαΐου 2023. Το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν γραπτώς εντός 6 μηνών τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των Προσχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ (2η Αναθεώρηση) μέσω της ιστοσελίδας http://wfdver.ypeka.gr


Σχόλια/Προτάσεις (0)

Πείτε μας την γνώμη σας