Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε θέμα που αφορά την παρούσα πλατφόρμα, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, είτε μέσω του παρακάτω email είτε μέσω της ακόλουθης φόρμας.